Att tänka på med hund i bil

Transportera din hund säkert i en hundbur från Alfta Buren

När familjen ska åka på bilsemester är det ofta självklart att hunden eller katten också ska med. Det är inte heller ovanligt att man tar med sig hunden i bilen om man ska ut och bada eller handla. Innan man sätter sin fyrbenta kamrat i bilen kan det vara värt att tänka på:

Mår verkligen hunden eller katten bra av att sitta långa pass i bilen?

Har den det inte bättre hos några pålitliga vänner eller på ett djurpensionat?

Djuret måste sitta säkert vid inbromsning
Om vi ändå väljer att ta med oss våra djur på bilsemestern är vi som djurägare skyldiga att se till att hunden mår bra. I Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur till höger på denna sida står det vilka regler det är som gäller vid transporter av bland annat hund . De får till exempel endast transporteras i en personbils bagageutrymme om tillsyn kan ske från personutrymmet under den tid transporten pågår. Dessutom ska åtgärder vidtas för att säkra djuren vid inbromsning.

Djuret ska erbjudas vatten var sjätte timme
Hundar ska rastas och erbjudas vatten minst var sjätte timme under transport. Hundar mår bäst om de har tillgång till friskt vatten under hela transporten. Det finns speciella skålar som hindrar att vattnet stänker över — så kallade “Non-spill” skålar.

Förvaring av hundar i bil
I samband med transport får hundar förvaras i bur eller i bilens kombiutrymme. Förvaringen får dock inte överstiga tre timmar då bilen står stilla. Man får alltså ha med hunden när man till exempel åker för att handla förutsatt att djuret inte behöver sitta i bilen mer än tre timmar när bilen står stilla. Det är dock inte meningen att man ska förvara sin hund i bilen varje dag medan man arbetar. Under den tiden måste man ordna en bättre lösning för djuret.

Lämna aldrig ett djur ensamt i en varm bil
Ett djur får aldrig lämnas utan tillsyn i bilen om temperaturen befaras kunna överstiga 25 grader inne i bilen. Använd aldrig din bil som förvaringsutrymme för hunden under sommaren. Även om bilen står i skuggan och du lämnar en glipa i fönstret för ventilation kan det snabbt bli mycket varmt inne i en bil. Veterinärer får varje år behandla hundar som fått värmeslag när de lämnats kvar i bilen av sina ägare.

Det är inte bara temperaturen som avgör hur snabbt ett djur inne i en bil får värmeslag och eventuellt avlider. Även luftfuktigheten har betydelse. Ju högre luftfuktighet, desto snabbare överhettas djuret. Luftfuktigheten ökar mycket snabbt då hunden hässjar. Din bil är ett fordon, inget förvaringsutrymme för ett djur.

Bind inte fast hunden vid bilen
Hundar får inte bindas vid ett motorfordon om inte en speciell uppbindningsanordning anbringas till fordonet. Uppbindningsanordningen ska vara utformad så att fordonet inte kan lämna platsen utan att anordningen först avlägsnas. Det händer varje år att hundar binds vid bilar och att ägaren sedan kör iväg med bilen med hunden fortfarande bunden till bilen. Hunden blir svårt sargad och dör i de flesta fall av skadorna. Att binda hunden vid dragkroken på bilen är alltså inte tillåtet.

Hunden ska kunna stå och ligga naturligt i bilen
När en hund åker bil ska utrymmet tillåta att djuret kan stå och ligga i en naturlig ställning. Storleken på utrymmet ska vara minst det minimimått som återfinns i bilagorna till Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur som du hittar till höger på denna sida. Föremål som kan skada djuret bör inte finnas i närheten.

Hundar som åker bakom grindar i lastutrymmet ska inte dela plats med bagage i detta utrymme. Det finns alltid en risk att bagage faller över hunden och skadar den. En hund åker oftast säkrast i en ordentligt förankrad bur placerad i bilens kombiutrymme.

Viktigt med skugga och en god ventilation i bilen
Den plats där djuret är i bilen ska erbjuda hunden skugga och en god ventilation. Var också noggrann med att transportera ditt djur på ett sätt som gör att du har uppsikt över djuret under hela färden.

Ta inte med sjuka eller dräktiga djur på bilsemester
Är din hund sjuk bör den enbart transporteras till och från veterinärbesöket. Om djuret har en lindrig sjukdom som inte medför lidande av att transporteras kan undantag göras. I tveksamma fall bör man låta veterinärundersöka djuret innan man beslutar sig för att ta med den i bilen. Om du har en dräktig tik ska du ställa dig frågan om det verkligen är lämpligt att ta med djuret på bilsemestern. Du får i vilket fall inte transportera djuret om det är två veckor eller mindre kvar till den beräknade förlossningen om du ska åka längre än fem mil.