Personuppgiftspolicy

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som reglerar vem som får hantera personuppgifter och hur uppgifterna ska hanteras, att gälla. GDPR (General Data Protection Regulation) ställer högre krav på företag och organisationer än vad den tidigare förordningen, personuppgiftslagen gjorde.

Alfta Plåtslageri AB för ett register på kunder med namn, adress, telefonnummer och i vissa fall även mailadress. Detta för att säkerhetsställa leverans av beställda produkter.